Học Toán Lớp 8 Cùng Thầy Kenka - CHƯƠNG TRÌNH MỚI 2023

Học toán lớp 8 hiệu quả cùng thầy Kenka. Nền tảng học toàn đồng hành cùng học sinh cấp 2
Tiến Sĩ Trần Hoan - Thầy Kenka
0 Đánh giá 46 Học viên

Bạn sẽ học được gì

- Nắm vẫn kiến thức toán 8 từ căn bản đến nâng cao (kiến thức bám sát theo SGK của Bộ Giáo Dục)

- Thầy dạy dễ hiểu giúp các em dễ dàng cập nhật những kiến thức mới và ôn lại những bài học cũ

- Vừa học và thực hành bài tập dựa vào các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận thầy cho trong khoá học

- Đánh bay tình trạng mất gốc toán, lấy lại kiến thức và sự tự tin cho các em

Giới thiệu khóa học

Chào mừng các em học sinh thân yêu đến với Khóa học Toán Online Lớp 8 cùng thầy Kenka. Để học tốt khóa học này các em học sinh cần học tuần tự theo tuần với các bài học lý thuyết và luyện tập theo các bước sau đây ở mỗi tuần học nhé.
 
Bước 1: Xem bài giảng để nắm vững các kiến thức trọng tâm, cũng như cách giải các dạng bài tập liên quan.
 
Bước 2: Thực hành bài tập trong vở bài tập toán 8.
Bước 3: Trong quá trình học nếu có thắc mắc hay có câu hỏi nào về bài học, các em cần comment ngay vào mục hỏi đáp để được thầy Kenka hướng dẫn thêm hoặc tương tác qua Zalo 086 2828 378 (Để thầy cô hướng dẫn thêm)
 
Chúc các em có những giờ học thật nhiều niềm vui, thật thú vị. Hi vọng những bài học sẽ giúp các em đạt được kết quả tốt nhất. Thầy Kenka xin chào và hẹn gặp các em trong mỗi bài học nhé.

Nội dung khóa học

 • TÀI LIỆU VỞ BÀI TẬP TOÁN 8
 • BÀI 1 - ĐƠN THỨC VÀ ĐA THỨC NHIỀU BIẾN Học thử 18:06
 • BÀI 2 - THU GỌN ĐA THỨC NHIỀU BIẾN Học thử 15:20
 • BÀI 3 - CỘNG - TRỪ ĐA THỨC NHIỀU BIẾN 9:56
 • BÀI 4 - NHÂN ĐA THỨC NHIỀU BIẾN 13:15
 • BÀI 5 - CHIA ĐA THỨC NHIỀU BIẾN 9:42
 • BÀI 6 - BÌNH PHƯƠNG CỦA MỘT TỔNG 17:49
 • BÀI 7 - BÌNH PHƯƠNG CỦA MỘT HIỆU 14:21
 • BÀI 8 - HIỆU HAI BÌNH PHƯƠNG 13:41
 • BÀI 9 - LẬP PHƯƠNG CỦA MỘT TỔNG 13:43
 • BÀI 10 - LẬP PHƯƠNG CỦA MỘT HIỆU 12:02
 • BÀI 11 - TỔNG HAI LẬP PHƯƠNG 8:47
 • BÀI 12 - HIỆU HAI LẬP PHƯƠNG 9:30
 • BÀI 13 - TỔNG ÔN HẰNG ĐẲNG THỨC 10:19
 • BÀI 14 - PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG 7:03
 • BÀI 15 - PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG HẰNG ĐẲNG THỨC 9:57
 • BÀI 16 - PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG NHÓM HẠNG TỬ 12:55
 • BÀI 17 - TỔNG ÔN ĐA THỨC NHIỀU BIẾN 16:23
 • BÀI 18 - TỔNG ÔN HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ 16:23
 • BÀI 19 - TỔNG ÔN PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ ( PHẦN 1 ) 16:21
 • BÀI 1 - ĐỊNH LÝ PITAGO 25:35
 • BÀI TẬP BÀI 1 - ĐỊNH LÝ PITAGO 15:24
 • BÀI 2 - TỨ GIÁC 13:58
 • BÀI TẬP BÀI 2 - BÀI TẬP TỨ GIÁC 21:04
 • BÀI 3 - HÌNH THANG CÂN 28:15
 • BÀI TẬP BÀI 3 - BÀI TẬP HÌNH THANG CÂN 31:26
 • BÀI 4 - HÌNH BÌNH HÀNH 18:35
 • BÀI TẬP BÀI 4 - BÀI TẬP HÌNH BÌNH HÀNH 27:06
 • BÀI 5 - HÌNH CHỮ NHẬT 12:12
 • BÀI TẬP BÀI 5 - HÌNH CHỮ NHẬT 23:29
 • BÀI 6 - HÌNH THOI 16:23
 • BÀI TẬP BÀI 6 - HÌNH THOI 21:29
 • BÀI 7 - HÌNH VUÔNG 11:43
 • BÀI 8 - ÔN TẬP CHƯƠNG 2 - PHẦN 1 23:12
 • BÀI 9 - ÔN TẬP CHƯƠNG 2 - PHẦN 2 21:24
 • BÀI 1 - KHÁI NIỆM PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 20:54
 • BÀI 2 - TÍNH CHẤT PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 25:00
 • BÀI 3 - CỘNG TRỪ PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 19:06
 • BÀI 4 - NHÂN PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 6:09
 • BÀI 5 - CHIA PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 9:36
 • BÀI 1 - HÌNH CHÓP TAM GIÁC ĐỀU 25:35
 • BÀI 2 - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH CHÓP TAM GIÁC ĐỀU 25:35
 • BÀI 3 - HÌNH CHÓP TỨ GIÁC ĐỀU 15:24
 • BÀI 4 - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH CHÓP TỨ GIÁC ĐỀU 15:24
 • BÀI 1 - HÀM SỐ 18:08
 • BÀI TẬP BÀI 1 - HÀM SỐ 61:36
 • BÀI 2 - MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 24:28
 • BÀI TẬP BÀI 2 - MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 10:30
 • BÀI 3 - HÀM SỐ BẬC NHẤT 25:35
 • BÀI TẬP BÀI 3 - HÀM SỐ BẬC NHẤT 10:14
 • BÀI 4 - ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC NHẤT 15:24
 • ĐỊNH LÍ THALES TRONG TAM GIÁC 23:08
 • ĐỊNH LÍ THALES ĐẢO VÀ HỆ QUẢ 18:03
 • BÀI TẬP ĐỊNH LÍ THALES 29:10
 • ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC 22:40
 • BÀI TẬP ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC 22:45
 • TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC 16:47
 • BÀI TẬP TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC 26:39
 • PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 23:56
 • BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 19:43
 • GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH 16:07
 • DẠNG TOÁN CHUYỂN ĐỘNG - BÀI 1 16:26
 • DẠNG TOÁN CHUYỂN ĐỘNG - BÀI 2 10:56
 • DẠNG TOÁN CHUYỂN ĐỘNG - BÀI 3 9:53
 • DẠNG TOÁN CẤU TẠO SỐ - BÀI 1 11:21
 • DẠNG TOÁN CẤU TẠO SỐ - BÀI 2 11:21
 • ÔN THI GIỮA KỲ 1 - ĐA THỨC 11:53
 • ÔN THI GIỮA KỲ 1 - TÌM X 13:16
 • ÔN THI GIỮA KỲ 1 - PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ 9:52
 • ÔN THI GIỮA KỲ 1 - HÌNH HỌC PHẲNG 20:34
 • BÀI 1 - HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG - PHẦN 1 18:06
 • BÀI 2 - HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG - PHẦN 2 14:37
 • BÀI TẬP HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG 18:45
 • BÀI 3 - TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT 21:46
 • BÀI 4 - TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI 15:13
 • BÀI 5 - TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ BA 12:29
 • BÀI TẬP CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG - PHẦN 1 20:42
 • BÀI TẬP CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG - PHẦN 2 18:44
 • BÀI 1 - XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN 13:40
 • BÀI 1 - BÀI TẬP XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN 14:36
 • BÀI 2 - XÁC SUẤT LÍ THUYẾT VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM 9:12
 • BÀI 2 - BÀI TẬP XÁC SUẤT LÍ THUYẾT VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM 11:56
 • BÀI 1 - TÌM GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA BIỂU THỨC 15:39
 • BÀI 2 - TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT CỦA BIỂU THỨC 15:22
 • BÀI 3 - PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG TÁCH HẠNG TỬ 7:50

Thông tin giảng viên

Tiến Sĩ Trần Hoan - Thầy Kenka
414 Học viên 24 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

VỮNG VÀNG TOÁN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI
Tiến Sĩ Trần Hoan - Thầy Kenka
(1) 21 Học viên
1.000.000đ
2.000.000đ
(-50%)
LẤY GỐC HÌNH ÔN THI VÀO 10 CÙNG THẦY KENKA
Tiến Sĩ Trần Hoan - Thầy Kenka
(2) 45 Học viên
Miễn phí
TOÁN 9 - KHÓA ÔN THI VÀO LỚP 10
Tiến Sĩ Trần Hoan - Thầy Kenka
(0) 21 Học viên
799.000đ
2.000.000đ
(-61%)
Học Toán Lớp 9 Cùng Thầy KenKa
Tiến Sĩ Trần Hoan - Thầy Kenka
(0) 38 Học viên
1.000.000đ
2.000.000đ
(-50%)
Học Toán Lớp 7 Cùng Thầy Kenka - MỚI
Tiến Sĩ Trần Hoan - Thầy Kenka
(1) 47 Học viên
1.000.000đ
2.000.000đ
(-50%)
1.000.000 2.000.000 -50%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 24 giờ 8 phút
Giáo trình: 85 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC