HUẤN LUYỆN ĐỒNG HÀNH ĐẠI LÝ MSC

TS. Nguyễn Hà Bằng

(0)

2.000.000đ

CÁCH TẠO DANH SÁCH 100 KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

TS. Nguyễn Hà Bằng

(0)

2.000.000đ

XỬ LÝ TỪ CHỐI

TS. Nguyễn Hà Bằng

(0)

2.000.000đ

5 CÂU HỎI CHỐT SALE KHÔNG LỐI THOÁT

TS. Nguyễn Hà Bằng

(0)
1.500.000đ
500.000đ

THIẾT LẬP MỤC TIÊU

TS. Nguyễn Hà Bằng

(0)

2.000.000đ

BÙNG NỔ DOANH SỐ TRONG TUẦN

TS. Nguyễn Hà Bằng

(0)

1.000.000đ

Thiết Lập Mục Tiêu Đỉnh Cao 2024

TS. Nguyễn Hà Bằng

(1)
10.000.000đ
7.000.000đ

CHƯƠNG TRÌNH MASTER SALE CLUB - KHÓA 01

TS. Nguyễn Hà Bằng

(1)
10.800.000đ
5.950.000đ

CHIẾN DỊCH KINH DOANH THỰC CHIẾN (CP14)

Trainer Andy Xuân Phú

(0)

Miễn phí

ĐƯỜNG ĐẾN THÀNH CÔNG CÙNG SỐ HỌC THỊNH VƯỢNG

Trainer Andy Xuân Phú

(0)
30.000.000đ
21.990.000đ

CÁC BUỔI CHIA SẺ CÙNG MENTOR CỘNG ĐỒNG SHTV

TS. Nguyễn Hà Bằng

(0)

Miễn phí

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN SỐ HỌC CHUYÊN SÂU | KHOÁ K16

TS. Nguyễn Hà Bằng

(3)
42.000.000đ
35.000.000đ

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN SỐ HỌC CHUYÊN SÂU | KHOÁ K15

TS. Nguyễn Hà Bằng

(2)
42.000.000đ
35.000.000đ

ĐỒNG HÀNH CÙNG MENTOR - DÀNH CHO KHOÁ K20

TS. Nguyễn Hà Bằng

(2)
35.000.000đ
21.000.000đ

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG SỐ HỌC

TS. Nguyễn Hà Bằng

(0)
35.000.000đ
21.000.000đ

ĐỒNG HÀNH CÙNG MENTOR - DÀNH CHO KHOÁ K18 & K19

TS. Nguyễn Hà Bằng

(1)
35.000.000đ
21.000.000đ

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN SỐ HỌC CHUYÊN SÂU | KHOÁ K13

TS. Nguyễn Hà Bằng

(0)
42.000.000đ
35.000.000đ

30 Ngày Kinh Doanh Thần Tốc

TS. Nguyễn Hà Bằng

(15)
23.999.000đ
19.500.000đ

Những Nguyên Tắc Vàng Trong Kinh Doanh

TS. Nguyễn Hà Bằng

(18)
42.999.000đ
35.000.000đ

Đào Tạo Chuyên Môn - Số Học Chuyên Sâu

TS. Nguyễn Hà Bằng

(9)
42.000.000đ
35.000.000đ

Chiến Dịch Kinh Doanh Thực Chiến

TS. Nguyễn Hà Bằng

(0)
42.999.000đ
35.000.000đ

10 Chiến lược Kinh Doanh Tuyệt Đỉnh

TS. Nguyễn Hà Bằng

(5)
13.499.000đ
11.000.000đ

12 Bước Thiết Lập Mục Tiêu Của Brian Tracy

TS. Nguyễn Hà Bằng

(14)
8.599.000đ
7.000.000đ

Dám Nghĩ Lớn

TS. Nguyễn Hà Bằng

(6)
6.199.000đ
5.000.000đ

Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân

TS. Nguyễn Hà Bằng

(7)
6.199.000đ
5.000.000đ

Chân Dung Nghề Lãnh Đạo

TS. Nguyễn Hà Bằng

(5)
1.299.000đ
1.000.000đ

Đồng Hành 90 Ngày Master K3

TS. Nguyễn Hà Bằng

(0)
42.999.000đ
35.000.000đ

Đồng Hành 90 Ngày Master

TS. Nguyễn Hà Bằng

(1)
42.999.000đ
35.000.000đ

Con Bạn Là Một Thiên Tài

TS. Nguyễn Hà Bằng

(14)
6.199.000đ
5.000.000đ

Các gói khóa học

Combo Đột Phá Doanh Số (99K)

Combo 4 Khóa học

Giảng viên: 1

12.000.000đ
99.000đ

COMBO 360 FULL - UPDATE

Combo 14 Khóa học

Giảng viên: 1

351.539.000đ
135.668.000đ

COMBO 90

Combo 10 Khóa học

Giảng viên: 1

119.000.000đ
39.968.000đ

COMBO 90/30%

Combo 6 Khóa học

Giảng viên: 1

119.000.000đ
39.968.000đ

COMBO 90/50% - UPDATE

Combo 6 Khóa học

Giảng viên: 1

119.000.000đ
39.968.000đ

COMBO 90/50%

Combo 7 Khóa học

Giảng viên: 1

119.000.000đ
39.968.000đ

COMBO 360/30%

Combo 6 Khóa học

Giảng viên: 1

351.539.000đ
135.668.000đ

COMBO 90 - UPDATE

Combo 9 Khóa học

Giảng viên: 1

119.000.000đ
39.968.000đ

COMBO 90/30% - UPDATE

Combo 6 Khóa học

Giảng viên: 1

119.000.000đ
39.968.000đ

COMBO 360/7 - UPDATE

Combo 7 Khóa học

Giảng viên: 1

351.539.000đ
135.668.000đ

COMBO 360/15 - UPDATE

Combo 8 Khóa học

Giảng viên: 1

351.539.000đ
135.668.000đ

COMBO 360/25 - UPDATE

Combo 9 Khóa học

Giảng viên: 1

351.539.000đ
135.668.000đ

COMBO 360

Combo 12 Khóa học

Giảng viên: 1

351.539.000đ
135.668.000đ

COMBO 360/50%

Combo 9 Khóa học

Giảng viên: 1

351.539.000đ
135.668.000đ

PRO FAMILY - MỚI - UPDATE HỘI TRƯỜNG

Combo 4 Khóa học

Giảng viên: 1

17.950.000đ
Miễn phí

COMBO NFT CAMP

Combo 4 Khóa học

Giảng viên: 1

7.000.000đ
5.000.000đ

COMBO 16.5

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

17.995.000đ
5.950.000đ

PRO FAMILY - SHTV

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

17.995.000đ
10.995.000đ