Tiến Sĩ Trần Hoan - Thầy Kenka

Tiến Sĩ Trần Hoan - Thầy Kenka

 • 19

  Khóa học
 • 790

  Học viên
 • 5

  Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Khóa học của giảng viên Tiến Sĩ Trần Hoan - Thầy Kenka


GIỎI TOÁN 4 CÙNG THẦY KENKA

 • 19 Bài giảng
 • 3 giờ 58 phút
Chào mừng các em học sinh thân yêu đến với Khóa học Toán Online Lớp 4 cùng thầy Kenka. Để học tốt khóa học này các em học sinh cần học tuần tự theo tuần với các bài học lý thuyết và luyện tập theo các bước sau đây ở mỗi…

1.000.000đ

2.000.000đ

off 50%

Chi tiết

GIỎI TOÁN 5 CÙNG THẦY KENKA

 • 25 Bài giảng
 • 5 giờ 40 phút
Chào mừng các em học sinh thân yêu đến với Khóa học Toán Online Lớp 5 cùng thầy Kenka. Để học tốt khóa học này các em học sinh cần học tuần tự theo tuần với các bài học lý thuyết và luyện tập theo các bước sau đây ở mỗi…

1.000.000đ

2.000.000đ

off 50%

Chi tiết

VỮNG VÀNG TOÁN 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI

 • 28 Bài giảng
 • 6 giờ 34 phút
Chào mừng các em học sinh thân yêu đến với Khóa học Toán Online Lớp 12 cùng thầy Kenka. Để học tốt khóa học này các em học sinh cần học tuần tự theo tuần với các bài học lý thuyết và luyện tập theo các bước sau đây ở mỗi…

1.500.000đ

3.000.000đ

off 50%

Chi tiết

VỮNG VÀNG TOÁN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI

 • 32 Bài giảng
 • 6 giờ 50 phút
Chào mừng các em học sinh thân yêu đến với Khóa học VỮNG VÀNG TOÁN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI. Để học tốt khóa học này các em học sinh cần học tuần tự theo tuần với các bài học lý thuyết và luyện tập theo các bước sau đây ở…

1.000.000đ

2.000.000đ

off 50%

Chi tiết

Giỏi Toán Lớp 3 Cùng Thầy KenKa

 • 36 Bài giảng
 • 8 giờ 53 phút
Chào mừng các em học sinh thân yêu đến với Khóa học Toán Online Lớp 3 cùng thầy Kenka. Để học tốt khóa học này các em học sinh cần học tuần tự theo tuần với các bài học lý thuyết và luyện tập theo các bước sau đây ở…

1.000.000đ

2.000.000đ

off 50%

Chi tiết

KHÓA HỌC QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

 • 28 Bài giảng
 • 8 giờ 50 phút
  ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH THEO HOTLINE: 0862828378 ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC ĐƯỢC TẶNG GIÁO TRÌNH QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH - TS. TRẦN HOAN TRỊ GIÁ 200K.

499.000đ

Chi tiết

LẤY GỐC HÌNH ÔN THI VÀO 10 CÙNG THẦY KENKA

 • 24 Bài giảng
 • 1 giờ 6 phút
Chào mừng các em học sinh thân yêu đến với Khóa học Toán 9 - Ôn Thi Vào 10 cùng thầy Kenka. Để học tốt khóa học này các em học sinh cần học tuần tự theo tuần với các bài học lý thuyết và luyện tập theo các bước…

Miễn phí

Chi tiết

Học Toán Lớp 10 Cùng Thầy Kenka - MỚI

 • 96 Bài giảng
 • 25 giờ 28 phút
Chào mừng các em học sinh thân yêu đến với Khóa học Toán Online Lớp 10 cùng thầy Kenka. Để học tốt khóa học này các em học sinh cần học tuần tự theo tuần với các bài học lý thuyết và luyện tập theo các bước sau đây ở mỗi…

1.000.000đ

2.000.000đ

off 50%

Chi tiết

TOÁN 9 - KHÓA ÔN THI VÀO LỚP 10

 • 73 Bài giảng
 • 21 giờ 51 phút
Chào mừng các em học sinh thân yêu đến với Khóa học Toán 9 - Ôn Thi Vào 10 cùng thầy Kenka. Để học tốt khóa học này các em học sinh cần học tuần tự theo tuần với các bài học lý thuyết và luyện tập theo các bước…

799.000đ

2.000.000đ

off 61%

Chi tiết

Học Toán Lớp 9 Cùng Thầy KenKa

 • 102 Bài giảng
 • 30 giờ 51 phút
Chào mừng các em học sinh thân yêu đến với Khóa học Toán Online Lớp 9 cùng thầy Kenka. Để học tốt khóa học này các em học sinh cần học tuần tự theo tuần với các bài học lý thuyết và luyện tập theo các bước sau đây ở…

1.000.000đ

2.000.000đ

off 50%

Chi tiết

Học Toán Lớp 8 Cùng Thầy Kenka - CHƯƠNG TRÌNH MỚI 2023

 • 85 Bài giảng
 • 24 giờ 8 phút
Chào mừng các em học sinh thân yêu đến với Khóa học Toán Online Lớp 8 cùng thầy Kenka. Để học tốt khóa học này các em học sinh cần học tuần tự theo tuần với các bài học lý thuyết và luyện tập theo các bước sau đây ở…

1.000.000đ

2.000.000đ

off 50%

Chi tiết

Học Toán Lớp 7 Cùng Thầy Kenka - MỚI

 • 135 Bài giảng
 • 28 giờ 52 phút
Chào mừng các em học sinh thân yêu đến với Khóa học Toán Online Lớp 7 cùng thầy Kenka. Để học tốt khóa học này các em học sinh cần học tuần tự theo tuần với các bài học lý thuyết và luyện tập theo các bước sau đây ở…

1.000.000đ

2.000.000đ

off 50%

Chi tiết

Học Toán Lớp 6 Cùng Thầy Kenka - CHƯƠNG TRÌNH MỚI

 • 169 Bài giảng
 • 31 giờ 46 phút
Chào mừng các em học sinh thân yêu đến với Khóa học Toán Online Lớp 6 cùng thầy Kenka. Để học tốt khóa học này các em học sinh cần học tuần tự theo tuần với các bài học lý thuyết và luyện tập theo các bước sau đây ở mỗi…

1.000.000đ

2.000.000đ

off 50%

Chi tiết

Học Toán Lớp 5 Cùng Thầy KenKa

 • 124 Bài giảng
 • 25 giờ 5 phút
Chào mừng các em học sinh thân yêu đến với Khóa học Toán Online Lớp 5 cùng thầy Kenka. Để học tốt khóa học này các em học sinh cần học tuần tự theo tuần với các bài học lý thuyết và luyện tập theo các bước sau đây ở mỗi…

1.000.000đ

2.000.000đ

off 50%

Chi tiết

Học Toán Lớp 4 Cùng Thầy KenKa

 • 119 Bài giảng
 • 25 giờ 16 phút
Chào mừng các em học sinh thân yêu đến với Khóa học Toán Online Lớp 4 cùng thầy Kenka. Để học tốt khóa học này các em học sinh cần học tuần tự theo tuần với các bài học lý thuyết và luyện tập theo các bước sau đây ở mỗi…

1.000.000đ

2.000.000đ

off 50%

Chi tiết

Học Toán Lớp 3 Cùng Thầy KenKa

 • 109 Bài giảng
 • 15 giờ 50 phút
Chào mừng các em học sinh thân yêu đến với Khóa học Toán Online Lớp 3 cùng thầy Kenka. Để học tốt khóa học này các em học sinh cần học tuần tự theo tuần với các bài học lý thuyết và luyện tập theo các bước sau đây ở…

1.000.000đ

2.000.000đ

off 50%

Chi tiết

Học Toán Lớp 2 Cùng Thầy KenKa

 • 106 Bài giảng
 • 14 giờ 6 phút
Chào mừng các em học sinh thân yêu đến với Khóa học Toán Online Lớp 2 cùng thầy Kenka. Để học tốt khóa học này các em học sinh cần học tuần tự theo tuần với các bài học lý thuyết và luyện tập theo các bước sau đây ở mỗi…

1.000.000đ

2.000.000đ

off 50%

Chi tiết

Ôn Thi Hoá HKI Lớp 9 Cùng Thầy Thắng

 • 3 Bài giảng
 • 3 giờ 30 phút
Ôn Thi HKI Hóa 9 cùng thầy Thắng  Các em có thể đăng ký học trực tiếp với thầy qua Zoom. Liên hệ hotline hoặc Zalo 086 2828 378 để đăng ký nhé. 

499.000đ

Chi tiết

Ôn Thi Hoá HKI Lớp 8 Cùng Thầy Thắng

 • 4 Bài giảng
 • 5 giờ 26 phút
Ôn Thi HK1 Hóa 8 cùng thầy Thắng (miễn phí) Các em có thể đăng ký học trực tiếp với thầy qua Zoom. Liên hệ hotline hoặc Zalo 086 2828 378 để đăng ký nhé

499.000đ

Chi tiết